Kooperačný partner

Dôležitý partner pre najvyššiu spoľahlivosť zákazníka

Hotmobil Vertriebs GmbH

Na rakúskom trhu zastupuje firmu HOTMOBIL samostatná spoločnosť. Hotmobil Vertriebs GmbH so sídlom blízko Salzburgu čerpá zo znalostí a kompetencií firmy Hotmobil Deutschland. Na základe toho garantujeme pre našich rakúskych zákazníkov optimálny výsledok.

www.hotmobil.at

Samex

Naším poľským distribučným partnerom je od apríla 2014 firma Samex so sídlom vo Varšave. Firma Samex je od roku 1986 aktívna v oblasti plánovania, inštalácie a údržby teplovodných potrubí. Vďaka mobilným vykurovacím zariadeniam HOTMOBIL sa teraz dajú premostiť doby prerušenia v zásobovaní energiou, napr. počas údržby teplárenských zariadení napojených na teplovodnú sieť.

www.samex.pl

Nærenergi AS

Firma Nærenergi je naším distribučným partnerom v Nórsku a Dánsku. Nærenergi je v prvom rade dodávateľom kvapalného plynu.  V posledných rokoch Hotmobil vyrobil pre zákazníkov firmy Nærenergi už viacero individuálne plánovaných, mobilných vykurovacích zariadení.

www.narenergi.no

Vega Energi

Firma Vega Energi je naším distribučným partnerom vo Švédsku. Vega Energi sa ako poskytovateľ služieb špecializuje na poradenstvo, plánovanie a realizáciu komplexných riešení v oblasti vykurovania a chladenia. Spoločnosť Vega Energi bola založená v roku 1993 a je odvtedy aktívna s momentálne cca 40 zamestnancami v regióne Štokholmu a aj v ďalších európskych krajinách.

www.vega-energi.se

Polypoles

Francúzska firma Polypoles so sídlom v Bordeaux je vo Francúzsku lídrom v oblasti prenájmu a predaja mobilných priemyselných riešení pre zariadenia na klimatizáciu, chladenie vzduchu, vykurovanie a odvlhčovanie. Priemyselné klimatizačné zariadenia Polypoles s výkonom od 6 do 42 kW sú obzvlášť vhodné pre bodové chladiace systémy Spot Cooling v dielňach, výrobných a montážnych linkách a na priemyselných plochách. Firma Polypoles je naším distribučným partnerom vo Francúzsku, kde je zastúpená v piatich lokalitách v Paríži, Lyone, Lille, Toulouse a Bordeaux.

www.polypoles.com

Primagas

Okrem bežných nositeľov energie ako olej a zemný plyn sme spolu s naším partnerom Primagas schopní zásobovať naše mobilné energetické centrály kvapalným plynom. A to po celom Nemecku a bez zvýšenej ceny pre našich zákazníkov. S lídrom na trhu v oblasti kvapalného plynu získate výhodu nekomplikovaného zásobovania palivom za stálu cenu Hotmobil.

www.primagas.de

Pfeiffer & May

Skupina Pfeiffer & May je na juhozápade vedúcim odborným veľkoobchodom v oblasti kúpeľní, vykurovania a technického zariadenia budov.

www.pfeiffer-may.de

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home