Kvalita a certifikácia

Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality

Ako jeden z vedúcich predajcov mobilných energetických centrál je myšlienka kvality neustálym stredobodom nášho záujmu.

Kvalita a certifikácia

Ako jeden z vedúcich predajcov mobilných energetických centrál je myšlienka kvality neustálym stredobodom nášho záujmu. Sme presvedčení, že na trhu môžu dlhodobo obstáť iba podniky, ktoré sa vo vysokej miere zasadzujú o kvalitu vlastných produktov a procesov a tie, ktoré sa v záujme svojich zákazníkov neustále zlepšujú.

Túto myšlienku máme na pamäti už roky. Preto sa niet čo čudovať, že Hotmobil Deutschland ako prvý podnik vo svojej oblasti požiadal o certifikáciu podľa DIN EN  ISO 9001:2008. Aby sme vyhoveli vašim a našim nárokom, boli sme podľa tejto normy vyškolení, overení a certifikovaní.

  V tomto vývoji sme v auguste 2012 pokračovali zavedením úspešného systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy DIN EN ISO 14001:2004.

  „Predvídateľné a systematické zahrnutie aspektov životného prostredia do podnikateľských rozhodnutí je súčasne aj ofenzívou kvality,“ zdôvodňuje konateľ Reto Brütsch dobrovoľný osobný záväzok dodržiavania environmentálnych štandardov. Na základe nami zavedeného a integrovaného systému manažmentu sa usilujeme o merateľnosť trvalého zlepšovania našej kvality a produktivity pre vás, našich zákazníkov.

  .

  Call us at +42 1265 312 536

   

  Produkty       Online dopyt

          Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home