Služby

Prenájom a predaj mobilných energetických centrál

Pre vás ako zákazníka je podstatné, aby sme pochopili vaše požiadavky. Bez veľkej námahy očakávate ponúknutie riešenia. Pre nás ako dodávateľa služieb je to jedna z našich obľúbených činností. Nezáleží na tom, o aké zadanie ide, budeme vám podporou pri jeho riešení.

Zoznam možných príkladov použitia mobilných energetických centrál je dlhý. Zopár príkladov, ktoré iste poznáte z vlastnej skúsenosti:

 • Plánované a neplánované sanácie
 • Renovácie každého typu
 • Vysúšanie poteru
 • Havarijné stavy
 • Výroba teplej úžitkovej vody
 • Procesné teplo / chladenie
 • Technika predpätia v stavbe diaľkových vedení
 • Vykurovanie fermentora pre zariadenia na bioplyn
 • Vyhrievanie plavární
 • Rozpúšťanie klzísk
 • Vykurovanie trávnika
 • Prestavby na sieť parných potrubí
 • Prestavba podriadených staníc a zariadení na zásobovanie na blízku vzdialenosť
 • Para a horúca voda pre priemyselné procesy
 • Chladenie serverovne
 • Výpadok alebo prestavba stacionárnych chladiacich systémov
 • Aktivácia betónového jadra
 • Výstavba elektrárne
 • Zásobovanie na podujatiach

Dôležité je na správnom mieste a správnym spôsobom nasadiť správne produkty. Na základe toho si budete istí, že sa použije hospodárne a energeticky efektívne riešenie.

Dodávame to, čo potrebujete

Mobilné vykurovacie centrály, mobilné chladiace centrály, mobilné delené klimatizačné zariadenia, mobilné parné centrály, mobilné elektrické vykurovacie zariadenia, mobilné zariadenia na horúcu vodu, mobilné vetracie zariadenia a mobilné špeciálne vykurovacie centrály pre špeciálne použitia, ako aj vhodné príslušenstvo vo forme hadicového materiálu, výmenníkov tepla, tlmičov hluku, zásobníkov, systémov na hlásenie porúch, nádrží pohonných látok, expanzných nádob, napájacích čerpadiel atď. Teda všetko, čo má čo dočinenia s mobilnou energiou. Prácu urobíme za vás. Na základe nášho vyškoleného odborného personálu sme schopní vyhovieť aj najkomplikovanejším požiadavkám.

Prehľad našich najdôležitejších kompetencií:

 • Celoštátny dodací servis, dodržanie termínu
 • Uvedenie do prevádzky a montáž vlastným odborným personálom
 • Organizácia zásobovania palivom
 • Minimálna pracovná a materiálna podpora zo strany zákazníka
 • Pripojenie na zásobovacie médiá
 • Odovzdanie zariadenia v prevádzkyschopnom stave
 • Demontáž a odnáška
 • Vlastné kompetencie v plánovaní, konštrukcii a výrobe
 • Strojový park určený na prenájom na vysokej technickej úrovni
 • Analýzy hospodárnosti
 • Výpočty potrieb
 • Určenie stanoviska
 • Získanie úradných povolení

  Kusová výroba individuálna pre zákazníka

  Všetko, čo si u nás môžete prenajať, si môžete, samozrejme, aj kúpiť. Toto je však len časť riešenia. Na základe našej vlastnej kompetencie plánovania a výroby sme schopní zrealizovať aj špeciálne riešenia v súlade s vašou potrebou. Naši technici a inžinieri majú potrebné skúsenosti, aby na základe vašich požiadaviek vypracovali koncept ušitý priamo na mieru, ktorý nemôže byť pre zákazníka už viac špecifickejším. Prezrite si naše referencie.

  Na všetky požiadavky z oblasti tepla, chladenia alebo pary dostanete presne vypracované riešenia, ktoré sú dokonale prispôsobené vášmu použitiu a predstavám.

  .

  Call us at +42 1265 312 536

   

  Produkty       Online dopyt

          Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home