Základná myšlienka

Čo je pre nás dôležité!

Vízia

Vďaka priekopníckemu duchu a inovačnej sile patrí Hotmobil Deutschland GmbH k vedúcim spoločnostiam na trhu v oblasti mobilného zásobovania energiou v Európe. Špecializujeme sa na prenájom a predaj mobilných vykurovacích, chladiacich a parných centrál a patríme medzi servisných expertov v našom odvetví. Čo si naši zákazníci želajú alebo potrebujú – HOTMOBIL vždy nájde individuálne optimálne riešenie. Sme vám k dispozícii aj cez víkendy a sviatky, 24 hodín denne. Regionálne pobočky, absolútna spoľahlivosť a vysoká flexibilita tvoria základ pre trvalé a dôveryhodné partnerstvá.

Misia

Orientujeme sa na budúcnosť a súčasne sa so smerovaním na cieľ prepracujeme k čo najväčšiemu úžitku pre zákazníka. Preto sa v prvom rade koncentrujeme na kľúčové faktory hospodárnosti a maximálny energetický výnos. Naším princípom je, aby sa nielen firma HOTMOBIL, ale aj naši zákazníci a partneri, dostali na bezpečnú cestu v budúcich desaťročiach.

Princípy podnikania a riadenia

Konaním sa učíme

 • Zákazníci sú našimi najdôležitejšími partnermi na trhu. Spokojnosť zákazníkov určuje naše počínanie si ako podniku.
 • Dobrý vzťah so zákazníkmi je jeden z našich najdôležitejších cieľov a predstavuje pre nás permanentnú výzvu.
 • Pokúšame sa vžiť do pozície nášho zákazníka a jeho požiadavky berieme veľmi vážne. Každého zákazníka musí presvedčiť náš výkon.
 • Každý zákazník musí dôverovať v to, že mu naša spoločnosť kompetentne a čestne poradí.
 • Spoľahlivosťou, odbornou a čistou prácou garantujeme najvyššiu spokojnosť zákazníka.
 • Pre našich zákazníkov chceme byť spoľahlivým a férovým partnerom so zreteľom na spoľahlivosť, dodržanie termínov, náklady a kvalitu.

  Kto chce, dosiahne vždy oveľa viac ako ten, čo vie

  • Našich zamestnancov si veľmi vážime a ceníme.
  • Svojím výkonom a nasadením podstatne prispievajú k úspechu nášho podniku.
  • Musia byť motivovaní a zodpovedajúco využívať svoje schopnosti. Súčasne musí každý jeden reprezentovať našu firmu.
  • Priateľským a otvoreným správaním voči našim partnerom na trhu a kolegom v práci prispievajú k príjemnej a nenútenej pracovnej klíme.
  • Naši zamestnanci sa vyznačujú pracovitosťou a pracovnou morálkou a samostatným a podnikateľským zmýšľaním.
  • Sme podnik vedený v súlade s kolegiálnymi zásadami, kooperatívnym, objektívnym a ľudským štýlom riadenia.
  • Pracujeme spoločne, sme úspešní ako jeden tím.

  Kvalita je investíciou do budúcnosti

  • Usilujeme sa poskytovať včasnú, odbornú a bezpečnú prácu a snažíme sa o spravodlivý pomer cena/výkon.
  • Naše produkty chceme na základe starostlivosti a technického rozvoja prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.
  • Na výrobu našich produktov používame kvalitné materiály a práce vykonávame s orientáciou na zákazníka a hospodárnosť.
  • Naše spoľahlivé produkty majú podľa možností priniesť veľký úžitok.
  • Vysoká kvalita našich produktov a služieb zaisťuje náš dlhodobý úspech.
  • Nechceme podstupovať riziká, ktoré by mohli ohroziť existenciu nášho podniku.

  Rob to, v čo veríš a čo cítiš, a podarí sa ti to!

  • Chceme niesť a prijať zodpovednosť za spoločnosť a požiadavky našich zákazníkov.
  • Našim počínaním a konaním sa pokúšame žiť našu hlavnú ideu a vďaka tomu dosahovať spokojnosť plnením našich úloh výkonne a bez permanentného stresu.

  Úspech je súhrn správnych rozhodnutí

  • Veríme sebe, našim produktom a ich šanci uplatniť sa na trhu.
  • Spolu s našimi úlohami chceme rásť, čo sa týka podniku, aj osobnostne. Sme pripravení sa zmeniť.
  • Reagujeme dynamicky a pracujeme na spoločných a merateľných cieľoch.

  Etika a záväznosť konania - Integrita a Compliance

  Základným záväzným motívom činnosti spoločnosti Hotmobil Deutschland GmbH je čestný a férový spôsob konania a komunikácie so zákazníkmi, obchodnými partnermi, zamestnancami, investormi a konkurentmi. Toto presvedčenie ako aj príslušnosť ku koncernu Mainova zaväzuje naše spoločné konanie k tomu,  že všetky zákaznícke a zmluvné vzťahy musia byť uzatvárané a rozvíjané s absolútnou integritou.
  Všetci zamestnanci konajú v prísnom súlade s platnými zákonmi ako aj v súlade s kódexom správania sa, ktorý je zahrnutý v obchodných a postupových smerniciach spoločnosti HOTMOBIL. V spoločnosti HOTMOBIL sme sa zaviazali k spĺňaniu štandardov kvality vo všetkých aspektoch našej činnosti. Etické a zodpovedné konanie, rešpektovanie práv každého jednotlivca a rešpektovanie životného prostredia sú základnými piliermi našej činnosti. Od našich dodávateľov očakávame, že sa budú podieľať na týchto záväzkoch. Spoločnosť Hotmobil Deutschland vyžaduje od každého dodávateľa dodržiavanie nášho kódexu jednania vo všetkých jeho činnostiach.
  Na zaručenie dodržiavania týchto štandardov sa HOTMOBIL spolieha na to, že nás naši partneri upozornia, ak budú mať pochybnosti o tom, či určité jednanie alebo správanie zodpovedá etickému a záväznému konaniu „Integrita a Compliance“ zakotvenom v kódexe správania sa spoločnosti HOTMOBIL.

  .

  Call us at +42 1265 312 536

   

  Produkty       Online dopyt

          Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home