Dodávatelia energie

Mobilná energia, rýchlo a bezpečne priamo na mieste

Bezpečné zásobovanie energiou počas každej dennej a nočnej hodiny je kritériom, podľa ktorého odberatelia a koncoví spotrebitelia merajú spoľahlivosť svojho dodávateľa. Hotmobil zaručuje bezprostrednú dodávku energie všade tam, kde sú pre zabezpečenie zásobovania potrebné teplo alebo para vo veľkých rozsahoch výkonu.

Použitie priamo na mieste pre zásobovanie energiou
Čo sa zákazníkovi javí ako samozrejmé, si v elektrárni a v rozvodnej sieti vyžaduje priebežné opatrenia na údržbu. Mobilné energetické zariadenia sú flexibilným riešením pre dočasné zásobovanie: priamo v elektrárni alebo v mieste spotreby. Pri rozšíreniach siete, na zaistenie vykrytia špičkového zaťaženia alebo pri netesnosti vedenia diaľkového vykurovania. Na preklenutie problémov v zásobovaní primárnou energiou a pri plánovaných veľkých revíziách.

Dočasné zásobovanie energiou bez zaviazania kapitálu
S dostupnosťou našich mobilných energetických zariadení sme schopní sa v krátkom čase dostaviť na miesto nasadenia, aby bolo možné v núdzovom prípade rýchlo začať s napájaním zo siete. Pri novostavbe a modernizácii energetických zariadení alebo teplovodných sietí máte k dispozícii v prípade potreby výkony v dvojmiestnom megawattovom rozsahu tak, aby ste mohli upustiť od redundantných systémov vášho zariadenia.

Vykurovacie teplo a para na prenájom alebo ušité priamo na mieru
Pojazdné mobilné kotolne s vykurovacími výkonmi do 950 kW umožnia preklenúť výpadky v zásobovaní teplom budov alebo častí teplovodnej siete. Na zásobovanie veľkých odberateľov, ako aj na dlhšie prenájmy sú kotolne pripravené v mobilných kontajneroch s tepelnými výkonmi do 2 500 kW. Naše parné zariadenia s výkonmi do 16 000 kg/h sa používajú pri parných spotrebičoch a parou poháňaných sieťach tepla prenášaného na diaľku.

Z praxe

Mobilné vykurovacie centrály
.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home