Priemysel / podnikanie

Mobilná energia, nezávislá a flexibilná

Zásobovanie energiou patrí pre priemysel a podnikanie k základným zdrojom. Teplo na vykurovanie budov a výrobných hál, chlad pre klimatizovanie a ochladzovanie, para pre výrobné procesy – spoľahlivé dodávky potrebných druhov energie sú rozhodujúcim článkom v reťazi technologických procesov. Mobilné energetické zariadenia od HOTMOBILU sú vždy spoľahlivými záložnými zdrojmi dodávok energie, okamžite pripravenými pracovať.

Flexibilné a ekonomické zásobovanie energiou
Pri použití mobilných energetických zariadení zostáva zásobovanie energiou neustále flexibilné: pre dočasné použitie pri rekonštrukčných alebo prestavbových prácach, ako stacionárne kontajnerové kotolne alebo parné kontajnery a ako mobilné chladiace jednotky, máte k dispozícii potrebný výkon s modernou, efektívnou technikou. Šetria sa tak náklady na investície pre redundantné energetické systémy.

Zásobovanie energiou ušité na mieru bez viazania sa na jedno miesto/pracovisko
Prenájom alebo kúpa: mobilná energia vám ponúka priestor pre dôležité investičné rozhodnutia. Dočasné nasadenie mobilných energetických zariadení môže byť výhodnejšie ako náklady na unáhlenú modernizáciu. Mobilné energetické zabezpečenie skoncipované na mieru našimi inžiniermi dodáva okrem požadovaného výkonu aj odpovede na rozhodujúce otázky. Ak sa napríklad rozhodujete, či premiestniť pracovisko na iné miesto. Rozhodnutie vám uľahčí kontajnerová kotolňa, ktorá sa premiestni jednoducho spolu s vami. Musí sa výroba v novostavbe rozbehnúť ešte počas doby výstavby? V tomto prípade môže byť odpoveďou mobilná kotolňa od Hotmobilu, ktorá sa o potrebné teplo postará.

Záruka proti výpadkom vo výrobe
Naše mobilné energetické zariadenia si nájdu uplatnenie vo vašom podniku aj pri dlhších pripojovacích vzdialenostiach. A pre váš podnik máte s Hotmobile zaručené pripojenie počas celého dňa, ak je náhle nutné použiť mobilnú energiu ako záložný zdroj. Hotmobil vám garantuje bezpečnú ochranu pred výpadkom zásobovania energiou počas celého zmluvne dohodnutého obdobia, kedy používate zariadenia Hotmobil na vykurovanie, chladenie alebo výrobu pary.

Z praxe

Mobilné chladiace centrály
Mobilné chladiace centrály
Mobilné parné centrály
.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home