Projektanti / architekti

Mobilná energia, v priebehu celej výstavby

Energetické modernizácie budov sú možné za pomoci mobilných kotolní bez prerušenia zásobovania teplom. V novostavbe je tak možné urýchliť procesy sušenia. Pre klimatizáciu budov dodávajú mobilné chladiace jednotky potrebnú chladiacu energiu. Mobilné energetické zariadenia od firmy Hotmobil sú pripravené včas a s vhodným výkonom.

Energia pre budovy
V obytných budovách pripadá okolo 75 % potrebnej koncovej energie na výrobu vykurovacieho tepla a ďalších 12 % na prípravu teplej vody. Pre moderné budovy patrí súčasná pohotovosť funkcií vykurovania a chladenia k štandardu. Podnikateľské objekty potrebujú okrem vykurovacieho tepla aj formy energie ako chlad a paru na chladenie a ako procesnú energiu. Energetické modernizácie v obývanom stave si vyžadujú zachovanie zásobovania teplou vodou.

Skrátenie časov sušenia a bezpečné dodržanie termínov
Či ide o fázu projektu alebo existujúci objekt – zásobovanie energiou je základnou súčasťou fungujúceho technického vybavenia budov. Počas surovej stavby na jej vykurovanie, ak chýba zásobovanie energiou alebo ak je kotolňa ešte vo výstavbe. Pri plošnom vykurovaní na sušenie poterov a náterov, s presne dávkovaným prívodom tepla pre citlivé procesy vykurovania a ochladzovania.

Bezpečnosť bez rizika nákladov a termínu
Hotmobil ako priekopník v oblasti mobilných energetických zariadení má pre každé odvetvie použitia vhodné riešenie. Pre dočasné nasadenie pri stavbe, ako aj pre núdzový prípad. Aj ako prechodné riešenie na dlhšiu dobu pri požadovanej predbežnej dobe pre plánovanie, zadanie a vyhotovenie. So zárukou mobilných zariadení od Hotmobilu si môžete už teraz v predstihu naplánovať zabezpečenie proti výpadku zásobovania energiou.

Z praxe

Mobilné chladiace centrály
Mobilné vykurovacie centrály
.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home