Mobilné chladiace zariadenia

Mobilné chladiace zariadenia do 1 200 kW

Chladiarenstvo, klimatizácia a ventilácia. Čoraz dôležitejšia téma. Na základe nášho kompletného programu mobilného zásobovania chladom vám najlepšie poradíme. Napr. pri všetkom, čo sa týka mobilných splitových klimatizácií, klimatizácií serverovní alebo systému pre technologické chladenie. Vhodné príslušenstvo ako vetracie zariadenia, mobilné čerpacie jednotky alebo doskové výmenníky tepla uzatvárajú náš program.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home