Čerpadlá

Mobilné čerpadlá

Obehové čerpadlá pre teplo a chlad na inštaláciu vonku. O prepravu teplonosných a chladiacich médií sa starajú naše mobilné obehové čerpadlá rôznych výkonových tried. Možnosť prepravy, robustné a s pripojovacími spojkami na naše mobilné spojovacie vedenia Hotflex MVL.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt