Produkty

Riešenia pre teplo, chlad, paru, elektrinu a biomasu

Mobilné energetické zariadenia s potrebným výkonom v prevádzkyschopnom stave sa priamo na miesto privážajú na pojazdných prívesoch alebo v transportných oceľových kontajneroch.

Pôvodne boli koncipované pre núdzové zásobovanie pri výpadkoch energie, dnes sú stále viac žiadané na plánované použitie. Mobilné energetické zariadenia umožňujú bez prerušenia zásobovania teplom alebo chladom vykonávanie rozsiahlych modernizačných a prestavbových prác.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home