Predaj zariadení

Mobilná energia na jednom mieste

Vaša vlastná mobilná kotolňa šetrí investície do stavieb a zaisťuje trvalú pripravenosť vášho zásobovania energiou na prevádzku. Naše odborné oddelenia pre predaj, plánovanie, vývoj a výrobu zosúladia vašu stavbu s mobilnou kotolňou presne podľa vašich potrieb.

Pre naplánovanie vašej mobilnej energetickej jednotky na zásobovanie teplom, chladom, parou alebo vykurovacím teplom z biomasy najskôr presne zanalyzujeme vaše potreby a vypracujeme pre vás vhodné špecifické riešenie. S použitím najmodernejšej techniky a dodržaním najvyšších kvalitatívnych štandardov vám garantujeme optimálnu energetickú výnosnosť.

Vašou dodatočnou výhodou je flexibilita zariadení pracoviska:
Či ide o preloženie výroby, rozšírenie alebo neustále sa meniace miesta nasadenia – vaša mobilná energetická jednotka je vždy na správnom mieste.

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Stavba zariadení podľa špecifikácie zákazníka

Vaše výhody

  • Vlastné plánovanie a výroba
  • Výroba podľa špecifikácie zákazníka
  • Certifikovaný podnik podľa DIN ISO 9001-2008
  • Vysoko kvalitné komponenty zariadenia
  • Špeciálne školenia používateľov
  • Vlastná celoštátna servisná sieť
  • Montáž a uvedenie do prevádzky vlastným špecializovaným personálom

Mobilné zásobovanie teplom vyhotovené na mieru

Vykurovacie teplo pre podnikateľské objekty, technologická energia pre výrobu, para na hygienické čistenie alebo horúca voda pre eventové podujatia: naša konštrukcia a inštalácia energetických zariadení sa riadi presne podľa vašej potreby a podľa špecifických podmienok v mieste nasadenia.

Naše oddelenie vývoja a plánovania vypracuje vhodný koncept pre vaše mobilné energetické zabezpečenie. Na začiatku je analýza požiadavky, hospodárske štúdie a analýzy realizovateľnosti, aby sme pre vás našli tú najhospodárnejšiu formu mobilného zásobovania energiou.

Mobilné kotolne

Flexibilní dodávatelia tepla pre meniace sa použitie aj vo väčšom územnom okruhu. Či už ide o prechodné vykurovania alebo vykurovanie stavby – jednoducho sa pripoja a uvedú do prevádzky. Najmodernejšia vykurovacia technika a skúsenosti s inštaláciou vyše 800 vlastných mobilných kotolní na zapožičanie.

 

 

Kontajnerové kotolne

Mobilné kontajnerové vykurovanie: veľký výkon pri kompaktných rozmeroch, vhodné pre dodávateľov energií na centrálne (diaľkové) vykurovanie, pre priemysel, komerčnú výstavbu alebo technologické teplo. Ako mobilné vykurovanie vykurovacím olejom alebo plynové kúrenie. Robustné na dlhodobé použitie a flexibilné pri meniacich sa miestach nasadenia. Individuálne naplánovanie a zhotovenie špecializovanými odborníkmi z Hotmobilu.

 

 

Mobilné kotolne modulárnej konštrukcie

Sila spojenia: mobilné kontajnerové kotolne je možné vďaka modulárnej konštrukcii v prípade potreby vzájomne prepojiť. Spojené na vykurovanie väčších priemyselných hál alebo jednotlivo na stacionárne zásobovanie teplom. Kompaktná montáž a pohodlný prístup pri údržbových prácach.

 

 

Mobilné zariadenia na prípravu teplej vody

Horúca voda v akomkoľvek požadovanom množstve. Pre zásobovanie teplou vodou pri rozsiahlych sanáciách v lete alebo na použitie pri eventových podujatiach. Bezpečný a energeticky výhodný ohrev pitnej vody so zásobníkom na teplú vodu alebo v prietokovej technológii.

 

 

Mobilné parné zariadenia

Mobilné zásobovanie parou: kompaktné rozmery a komplexné vybavenie generátorom pary, napájacími čerpadlami, zásobníkom napájacej vody a úpravou vody. Okamžite pripravené na prevádzku pre autonómne a spoľahlivé zásobovanie parou podľa platných bezpečnostných štandardov.

 

 

Mobilné technické kontajnery

Veľké vykurovacie výkony si vyžadujú aj veľké rozmery pri distribúcii. Mobilné technické kontajnery umožňujú premiestňovať kotolne, čerpadlá, armatúry a výmenníky tepla na miesto nasadenia. Prefabrikované, mobilné a energeticky úsporne izolované.

Špeciálne zariadenia

Naše oddelenia pre plánovanie, vývoj a výrobu stavajú mobilné vykurovacie zariadenia každej veľkosti ako zariadenia "plug & play", čiže okamžite pripravené na prevádzku vo vašom objekte. Kompletne zmontované, s vybavením na zásobovanie palivom, rozvodmi, elektrickými káblami a pripraveným vedením na odvádzanie spalín.

 

 

Najčastejšie otázky týkajúce sa predaja mobilných energetických zariadení

1. Cenové relácie

Mohli by ste mi dať približnú cenu?

Hotmobil: Na seriózne posúdenie očakávaných nákladov pre vaše individuálne zariadenie potrebujú naši projektoví manažéri aspoň hrubú informáciu o požadovanej konfigurácii a vybavení mobilného energetického zariadenia. Na základe skúseností z veľkého počtu už realizovaných zariadení, ktoré boli zostavené podľa špecifikácií zákazníkov, môžeme vám potom poskytnúť pomerne presný odhad očakávaných nákladov. Pre zariadenia s výkonom 150 až 950 kW, ktoré sú inštalované na prívesoch, môžete rátať so základnou cenou okolo 35 000 - 65 000 eur. Pre mobilné energetické zariadenia s výkonom 500 až 2 500 kW, ktoré sú inštalované v kontajneroch, sa cena pohybuje v rozmedzí cca 50 000 až 150 000 eur.

2. Regulačná technika

Aké druhy regulácie sú možné?

Hotmobil: Mobilné energetické zariadenia navrhujeme a vyrábame individuálne podľa špecifikácie zákazníka. Vhodnou regulačnou technikou sa zariadenie preto môže optimálne prispôsobiť konkrétnemu objektu, ktorý má byť neskôr zásobovaný mobilnou energiou. Spravidla sú možné všetky druhy hydraulických okruhov a regulácie. Okrem toho existuje v prípade potreby aj možnosť pripojenia zariadenia na nadradený regulačný systém. Na základe vašich požiadaviek vám naši projektoví manažéri radi vypracujú a ponúknu príslušný koncept pre ovládanie a reguláciu zariadenia.

3. Možnosti pripojenia

Aké prípojky sú na zariadení a na ktorom mieste?

Hotmobil: Rozhrania pre vykurovaciu vodu a príp. pre teplú úžitkovú vodu sa kvôli jednoduchej obsluhe štandardne nachádzajú na vonkajšej stene zariadenia. Prípojky pre zásobovanie elektrickým prúdom a prípojky pre kondenzát a plnenie palivom sa z bezpečnostných dôvodov pri štandardnom zariadení nachádzajú vo vnútornom priestore. Pokiaľ to bude technicky možné, radi zohľadníme aj želania pre individuálne umiestnenie prípojok podľa potreby zákazníka. Rozmery prípojok zodpovedajú veľkosti výkonu zariadenia a príslušnému objemovému prietoku. Okrem toho môže byť druh prípojok zvolený presne podľa vašich požiadaviek, takže sú napr. možné vonkajšie závity, príruby a tiež akékoľvek druhy rýchlospojok.

4. Príslušenstvo

Aké príslušenstvo je potrebné?

Hotmobil: Z vašej strany nemusíte v podstate poskytovať žiadne príslušenstvo. Podľa individuálnej zákazky vyhotovené mobilné energetické zariadenie je samostatne pracujúca jednotka, ktorá bola presne prispôsobená vašim potrebám a miestnym podmienkam. Po pripojení na zásobovanie potrebným množstvom elektrickej energie, vody, paliva a/alebo kondenzátu je zariadenie pripravené na prevádzku. V prípade, že vaše zariadenie, ktoré bolo vyhotovené podľa individuálnej zákazky, je určené aj pre použitie na rôznych miestach, sú za určitých okolností potrebné flexibilné hadice pre pripojenie na existujúce systémy. V prípade potreby to vopred prekonzultujte s našimi projektovými manažérmi.

5. Dodávka a dodacia lehota

Ako bude zariadenie dodané? Ako rýchlo môžete dodať?

Hotmobil: V prípade potreby vám ako doplnkovú službu radi ponúkneme dopravu a príp. aj podporu žeriavom a uvedenie do prevádzky priamo namieste. Pre zariadenia, ktoré boli vyhotovené podľa individuálnej zákazky, treba v závislosti od ich zložitosti a našej výrobnej kapacity rátať s dodacou lehotou okolo 4 až 10 týždňov. Bez ohľadu na dodaciu lehotu môžeme v prípade potreby na preklenutie tejto doby okamžite dať k dispozícii zariadenie z nášho sortimentu na prenájom.

6. Predaj prenajatého zariadenia

Dajú sa prenajaté zariadenia kúpiť?

Hotmobil: Predaj prenajatého zariadenia je v podstate možný. V prípade potreby kontaktujte našich projektových manažérov priamo. Radi zistíme dostupnosť potrebného zariadenia a predložíme vám vhodnú ponuku na jeho kúpu.

7. Konštrukcia, rozmery a hmotnosť

Koľko miesta zaberie mobilné energetické zariadenie? Aká je jeho hmotnosť?

Hotmobil: Mobilné energetické zariadenia sú v závislosti od požadovaného výkonu spravidla montované buď na špeciálnych skriňových prívesoch alebo v námorných príp. skladových kontajneroch. Každé zariadenie sa snažíme postaviť tak, aby s ohľadom na štandardné rozmery zaberalo čo najmenej miesta. V jednotlivých prípadoch sú však potrebné špeciálne rozmery. Hmotnosť mobilného energetického zariadenia je závislá od požadovaného výkonu a potrebných konštrukčných dielov. Pri zariadeniach na prívese s výkonom 150 až 950 kW môžete rátať s hmotnosťou cca 1,6 až 3,5 t. Vlastná hmotnosť mobilných energetických zariadení s výkonom do 2 500 kW, ktoré sú inštalované v kontajneroch, je medzi 3,5 až 8 t.

8. Expanzné nádoby

Aké expanzné nádoby sa používajú?

Hotmobil: V podstate sú možné všetky druhy expanzných nádob. Avšak výber expanzného zariadenia má podstatný vplyv na veľkosť celkového zariadenia. Kľúčovým bodom je, či má byť zabezpečená iba strana okruhu pre výrobu tepla alebo aj strana spotrebiteľskej siete. V závislosti od toho odporúčame buď kompresorom riadenú alebo statickú expanznú nádobu a navyše automatické doplňovanie napájacou vodou a/alebo odplyňovač. Aby bola dodržaná smernica VDI 2035, musí byť okrem toho zohľadnené aj zariadenie na úpravu vody.

9. Zhoda CE

Spĺňa zariadenie požiadavky CE?

Hotmobil: Áno! Všetky naše zariadenia zodpovedajú aktuálne platným normám a predpisom a sú opatrené príslušnými značkami.

10. Kvalita vody

Je predpísaná úprava vody?

Hotmobil: Aby sa zabránilo škodám na teplovodných vykurovacích zariadeniach, platí smernica VDI 2035. Ak nie je naplánovaná pevne nainštalovaná jednotka na úpravu vody, môžeme vaše zariadenie naplniť priamo na mieste vodou, ktorá bude upravená podľa príslušnej normy.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home