Príslušenstvo

Mobilné príslušenstvo

Často sú to detaily, ktoré z produktu alebo s ním spojenej služby vytvoria vydarený balík.
S naším rozsiahlym programom príslušenstva máte možnosť špecifikácie našich štandardných produktov podľa vašich potrieb a presne ich prispôsobiť svojim požiadavkám na použitie. U nás nájdete zariadenia na hlásenie porúch, prídavné čerpadlá, výmenníky tepla, ohrievače vzduchu, palivové nádrže, mobilné pripojenie a ďalšie príslušenstvo.

Zásobníky vody

Expanzné nádoby

Hlásič poruchy

Hadice a spojovacie súčiastky

Prejazdové rampy

Tlmiče hluku

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home