Odtlačok

HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH

Zeppelinstrasse 5
D-78244 Gottmadingen
 
Telefon:  +49 7731 9460-0
Telefax:  +49 7731 9460-999  

E-Mail: anfrage@hotmobil.de

 
Sídlo firmy
Gottmadingen Deutschland, HRB 541545 Amtsgericht Freiburg
DIČ
DE 222553793
Konatelia spoločnosti
Bernd Becherer, Rainer Notter
Pobočky
Mníchov, Heilbronn, Frankfurt, Bochum, Hamburg, Hannover, Lipsko
Zamestnanci
 70
Zariadenia na prenájom
1.000
Založenie
1994

 

Právne upozornenie

Firma HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH sa stará o kontinuálnu aktualizáciu všetkých informácií, ktoré sú uvedené na jej webovej stránke. Podnik však nemôže zaručiť aktuálnosť a správnosť údajov ani za ne nezodpovedá. HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie k ochrane údajov
Pri vašom prístupe na túto webovú stránku sa na náš server s cieľom bezpečnosti údajov ukladá IP adresa vášho poskytovateľa, ako aj iné údaje. Údaje sa okrem toho anonymne vyhodnocujú pre štatistické účely. Vzťah uložených údajov k vašej osobe je vylúčený. Našu webovú stránku môžete využívať bez odhalenia vašej identity.

Vylúčenie záruky
HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH umiestnil na túto stránku odkazy na iné stránky na internete. Pre všetky tieto odkazy platí: HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH nemá žiaden vplyv na stvárnenie obsahov prepojených stránok a týmto sa dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených stránok na tejto domovskej stránke.

Copyright
Obsah stránky firmy HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH je chránený autorským právom. Rozmnožovanie informácií alebo údajov, obzvlášť použitie textov, častí textov alebo obrázkového materiálu si vyžaduje predchádzajúci súhlas HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH

Fotky
HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH
www.fotolia.de
www.istockphoto.com

Stvárnenie a realizácia
DIGITABULA – reklamná agentúra Aschaffenburg


.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home