Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Vitajte na stránke firmy HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH.
Teší nás, že ste navštívili našu stránku a ďakujeme za váš záujem o náš podnik, naše produkty a náš servis.

Ochranu vašich údajov a vašu privátnu sféru berieme veľmi vážne. Preto spracovávame a využívame údaje, ktoré boli použité pri návšteve našej webovej stránky, dodržiavajúc platné predpisy o ochrane údajov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, kedy a ktoré údaje ukladáme a ako ich používame.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov hovorí o tom, ktoré údaje počas vašej návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame a ako tieto údaje spracovávame a využívame.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov neplatí pre prepojené webové stránky tretích strán.

1. Zahrnutie
Spolu s využívaním našej webovej stránky dávate váš súhlas na následne popísané získavanie a využívanie údajov. V prípade, ak s popísaným získavaním a využívaním údajov nesúhlasíte, nesmiete našu webovú stránku používať.

2. Získavanie údajov pri návšteve našej webovej stránky
Pri návšteve našej webovej stránky sa prostredníctvom nášho webového servera získavajú údaje s cieľom zaistenia bezpečnosti systému. Zaznamenáva sa aktuálna IP adresa vášho počítača, dátum a čas, typ prehľadávača a operačný systém vášho počítača, ako aj vami prezerané stránky. Tu však nejde o údaje vzťahujúce sa na osobu v zmysle § 3 odsek 1 spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG).

Pri požiadavke prostredníctvom nášho kontaktného formulára, online dopytu alebo prostredníctvom e-mailu sa ukladajú vami uvedené osobné údaje na účely komunikácie s vami a na vybavenie zákazky.

3. Použitie údajov
Údaje uvedené v bode 2. sa používajú výlučne na účely, ktoré sú v ňom popísané. Odovzdanie údajov tretej strane sa vykonáva výlučne v rámci povinných zákonných predpisov alebo ak sa odovzdanie vyžaduje v prípade útokov na našu infraštruktúru siete s cieľom právneho postihu a trestného stíhania. Odovzdanie tretej strane na komerčné účely sa nevykonáva.

Vyhlasujete, že súhlasíte, že uvedené osobné údaje môže firma Hotmobil Deutschland GmbH ukladať a použiť pri vypracovaní dotazníka, na štatistické účely, na vylepšenie servisu, ako aj na marketingové účely. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky, sa ukladajú len po dobu splnenia tohto účelu, na ktorý ste nám ich zverili. Ak je potrebné dodržať obchodné lehoty archivovania a lehoty archivovania zodpovedajúce daňovému právu, môže doba archivácie údajov predstavovať až 10 rokov.

4. Zabezpečenie údajov
Ochrana vašich údajov je pre nás tou najvyššou prioritou. Preto zavádzame aktívnu ochranu údajov, aby sme zaručili diskrétnosť všetkých osobných údajov. Ak na vykonanie a priebeh procesov spracovania využijeme služby tretej strany, budú sa zmluvné vzťahy regulovať v súlade s ustanoveniami spolkového zákona na ochranu údajov.

5. Vaše práva
Máte právo na informácie ohľadne osobných údajov, ktoré boli uložené, a ďalej právo na opravu nesprávnych údajov, blokovanie a vymazanie. Výslovne upozorňujeme na to, že naši zamestnanci sú povinní dodržiavať predpisy o dátovom tajomstve podľa § 5 BDSG.

Informácie o vašich osobných údajoch, ktoré boli uložené, si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom e-mailu na info(at)hotmobil.de alebo adresy uvedenej v časti Impressum. Na rovnakej adrese môžete kedykoľvek odvolať váš súhlas na uloženie údajov.

Ak si želáte informáciu o osobných údajoch, ktoré boli uložené, príp. ich opravu alebo vymazanie, alebo máte ďalšie otázky týkajúce sa využívania nám poskytnutých údajov, kontaktujte nás, prosím, písomne na poštovej adrese uvedenej v časti Impressum.

6. Aktualizácia
Z dôvodu ďalšieho vývinu našej webovej stránky môže byť potrebné toto vyhlásenie o ochrane údajov pozmeniť. Zmena sa zverejní na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť vyhlásenie o ochrane údajov so spätnou platnosťou.

7. Google Analytics

Túto webovú stránku používa Google Analytics, služba na webovú analýzu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré vám umožňujú vykonať analýzu webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie na základe vášho použitia tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa tam. IP anonymizácia je na tejto webovej stránke aktívna. V objednávke prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto údaje na vyhodnotenie vášho užívania webovej stránky, s cieľom vytvorenia reportov o aktivitách na webovej stránke a podania ďalších informácií o službách spojených s využívaním webovej stránky a s využívaním internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky.

IP adresu sprostredkovanú vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nespojí Google s inými údajmi. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom Cookie a údajov vzťahujúcim sa k používaniu webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) do Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si pomocou nasledujúceho odkazu stiahnete dostupný plugin prehľadávača a nainštalujete ho:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt