Referencie

Mobilná energia, individuálne riešenia

HOTMOBIL sa s mobilnou energiou dostaví na miesto, ak je treba teplo, chlad alebo paru. Našu produktívnosť dosahujeme pomocou nášho tímu a za nasadenia aktuálne okolo 700 mobilných energetických centrál denne v najrozličnejších oblastiach: Od zásobovania teplom pre obytné budovy cez procesné chladenie priemyselných zariadení až po premostenie zásobovania energiou v elektrárňach a teplárňach. Od zásobovania teplou vodou pre plavárne cez podporu procesov rozbehu pri zariadeniach na bioplyn až po chladenie pre nemocnice a priemyselné objekty. Od presne regulovaného vykurovania stavieb počas sušenia poteru až po zásobovanie teplou vodou pri veľkých podujatiach, na stupeň presné.

Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné chladiace centrály
Mobilné parné centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné chladiace centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné vykurovacie centrály
Mobilné chladiace centrály
.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home