Referenzen

Burger King, Singen

Použitie mobilnej vykurovacej centrály HOTMOBIL MHZ 350 kW na premostenie zásobovania teplom z dôvodu poruchy vykurovania. Mobilné vykurovacie zariadenie bolo počas opravných prác používané dva týždne.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home