Referenzen

Media Markt, Berlíne Wedding

Výpadok klimati začného zariadenia v obchodnom dome Media-Markt v Berlíne Wedding! Servisný pracovník Hotmobilu pán Marijan Krajinovic prišiel okamžite do obchodného domu v Berlíne Wedding, zhodnoti l situáciu a pánovi Thomasovi Jaschinskému predložil konkrétne návrhy. Po konzultácii zorganizoval šesť splitových klimatičných zariadení, ktoré boli cez noc prepravené do Berlína a umiestnené na rôznych miestach obchodného domu. S inštaláciou sa začalo o 7:00 hod, dokončená bola o cca 9:00 hod. Keď pri otvorení obchodu o 10:00 hod prišli prví zákazníci, zariadenie už pracovalo. Pomocou vonkajšieho venti - látora bol chladený čerstvý vzduch vedený cez nenápadne položené hadicové potrubie do predajných priestorov. „Zlyhanie nášho vlastného klimati začného zariadenia zákazníci vôbec nepocíti li. Vďaka pomoci Hotmobilu bola teplota v predajných priestoroch o cca 8 stupňov Celzia nižšia,než teplota, ktorá panovala v ten horúci deň vonku“, s potešením konštatoval pán Thomas Jaschinski. Chváli nielen jednoduché kontaktovanie Hotmobilu, ale ti ež kompetenciu pracovníkov poradenskej linky, ako aj tempo riešenia problému. Aj s pomerom cena-výkon bol spokojný: „Uzavreli sme nájomnú zmluvu na jeden týždeň vrátane dovozu a odvozu mobilného zariadenia za férových podmienok.“ Bezproblémová prevádzka zariadenia a vytvorená príjemná klíma zaručili, že neboli obmedzení ani predajní pracovníci ani príjemná atmosféra pre zákazníkov. Vďaka tomu mohol predaj naďalej bežať bez akéhokoľvek obmedzenia s docielením plného obratu. 

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home