Klimatizácia pri podujatiach

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Dočasné vykurovanie a klimatizácia pre podujatia

Dobrá klíma veľkou mierou prispieva k úspechu podujatí, ktoré sa konajú v stanoch alebo v halách. Mobilné energetické zariadenia sa pri takýchto udalostiach starajú za pomoci konštantného výkonu a regulácie teploty o požadovanú klímu v hale, ako aj v dočasných stavbách v areáli.

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Komfort tepla a klimatizácie pre haly a stany

Systém klimatizácie pre podujatia od firmy Hotmobil pracuje s vodou ako nositeľom energie. Tzn. ako aj pri normálnom technickom zariadení budov, tak aj tu sa používajú vykurovacie a chladiace zariadenia s vodným okruhom. Teplo a/alebo zásobovanie chladom vo vnútornom priestore sa vykonáva pomocou špeciálnych mobilných vetracích zariadení (Coolair / Hotair), ktoré boli vyvinuté na tieto použitia. Tento systém vytvára maximálnu pohodu pri minimálnej spotrebe energie.

Naše servisné služby

Moderné a energeticky efektívne mobilné vykurovacie a chladiace jednotky vytvárajú potrebnú energiu pre naše vetracie zariadenia. Distribúcia do vnútra sa vykonáva bez hluku a bez rušivého prúdenia vzduchu. Teplú vodu pre gastronómiu a sanitárne miestnosti dodáva naša mobilná vykurovacia jednotka Eventmaster, špeciálne vyvinutá na použitie pri rôznych podujatiach. HOTMOBIL zabezpečuje aj také úlohy ako zmrazovanie a roztápanie plôch pre ľadové športy, vykurovanie plavárne alebo plôch trávnikov, teplý dážď pri natáčaní pre filmové produkcie a aj klimatizáciu VIP zón pomocou mobilných splitových klimatizačných zariadení.

HOTMOBIL vám ponúka mobilnú energiu – rýchlo, flexibilne a spoľahlivo

Kvalitné poradenstvo

Použitie prediskutujete s iba jednou kontaktnou osobou, ktorá zároveň zorganizuje celý priebeh. Jeden telefonát, jedna kontaktná osoba, jedna cena.

Férový priebeh

Náklady sa účtujú v závislosti od doby nasadenia na deň presne. (žiadne minimálne nájomné)

Kompletný servis

Dodáme vám vhodné mobilné energetické zariadenie spolu s kompletným potrebným príslušenstvom, náš odborný personál zabezpečí uvedenie do prevádzky aj kontrolu a riadenie prevádzky vášho prenajatého zariadenia.

Za vás v nasadení

Naše referencie vám ukazujú početné príklady použitia pre mobilné kotolne, chladiace zariadenia, mobilné splitové klimatizácie, parné zariadenia, mobilné vykurovacie jednotky, zariadenia na horúcu vodu, vetracie zariadenia a mobilné vykurovacie jednotky pre špeciálne použitie.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home