Prestavba siete

Prestaba siete – Mobilné zásobovanie energiou

Prasknutie potrubia na rozvodoch diaľkového vykuroavania, nové stavebné práce na potrubných trasách alebo zmena z pary na horúcu vodu. Pri prevádzke na systémoch diaľkového vykurovania, v nemocniciach, sociálnych zariadeniach, v domovoch dôchodcov alebo hoteloch nie je možné si dovoliť prerušenie zásobovania teplom. Pre dodávateľov energie sú mobilné kotolne flexibilným riešením na dočasné použitie.

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Energia priamo do siete

HOTMOBIL zaručuje možnosť bezprostredných dodávok energie všade tam, kde je potrebné zásobovanie teplom alebo parou vo veľkom rozsahu výkonu. Mobilné energetické zariadenia sú flexibilným riešením pre dočasné zásobovanie: priamo u dodávateľa energie alebo v mieste spotreby pripojíme naše mobilné kotolne alebo zariadenia na výrobu pary k existujúcim rozvodom diaľkového vykurovania

Naše servisné služby

S dostupnosťou našich mobilných kotolní sme schopní sa v krátkom čase dostaviť na miesto nasadenia, aby bolo možné v núdzovom prípade rýchlo obnoviť dodávky energie. Pri výbere vhodného mobilného riešenia je vám k dispozícii poradca pre projekty. Vďaka našim vlastným servisným technikom sme schopní skontrolovať miestne podmienky a nájsť spôsob pripojenia k našich zariadení k existujúcim rozvodom.

HOTMOBIL vám ponúka mobilnú energiu – rýchlo, flexibilne a spoľahlivo

Kvalitné poradenstvo

Môžete nás kontaktovať v každom čase. Použitie prediskutujete s iba jednou kontaktnou osobou, ktorá zároveň zorganizuje celý priebeh. Jeden telefonát, jedna kontaktná osoba, jedna cena.

Férový priebeh

Náklady sa účtujú v závislosti od doby nasadenia na deň presne. (žiadne minimálne nájomné)

Kompletný servis

Dodáme vám vhodnú mobilné energetické zariadenie spolu s kompletným potrebným príslušenstvom a náš odborný personál zabezpečí uvedenie do prevádzky a kontrolu a riadenie prevádzky vášho prenajatého zariadenia.

Za vás v nasadení

Naše referencie vám ukazujú početné príklady použitia pre mobilné kotolne, chladiace zariadenia, mobilné splitové klimatizácie, parné zariadenia, mobilné vykurovacie jednotky, zariadenia na horúcu vodu, vetracie zariadenia a mobilné vykurovacie jednotky pre špeciálne použitie.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home