Sušenie poteru

Sušenie poteru – funkčné a kontrolné vykurovanie prostredníctvom podlahového vykurovania

Sušenie poterov pre podlahové vykurovanie vyžaduje normované vykurovanie podľa normy DIN EN 1264-4. Pre dodávateľov to znamená, že sa musí pripraviť vykurovacie teplo, aj keď systém ešte nie je pripravený. Mobilné kotolne a vykurovacie jednotky so špeciálne vyvinutou reguláciou (Hotcontrol) riešia tento problém obratom ruky.

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Funkčné a kontrolné vykurovanie podľa údajov od výrobcu
Sušenie poteru si vyžaduje presne dávkovaný prívod tepla pre citlivý proces ohrevu a ochladzovania. Naše mobilné vykurovacie jednotky (Hotboy) alebo mobilné kotolne (Hotmobil) sa starajú o sušenie plôch poteru – nezávisle od pokroku pri výstavbe a zásobovania palivom.

Vaše výhody

Mobilné vykurovacie jednotky a kotolne sa dodávajú pripravené na pripojenie a zásobujú vykurovací systém priamo potrebným vykurovacím teplom. Odborné kúrenárske firmy tak eliminujú riziká záruky, pretože nemusia ešte pred prevzatím/prvým uvedením do prevádzky predčasne sprevádzkovať generátor tepla – dôležité predovšetkým pri systémoch tepelných čerpadiel. Pri elektrickom vykurovaní, napr. pri mobilnom elektrickom vykurovaní (Hotboy) nevznikajú žiadne spaliny, takže zariadenie Hotboy je možné bez problémov nainštalovať do vnútorného priestoru budov.

HOTMOBIL vám ponúka mobilnú energiu – rýchlo, flexibilne a spoľahlivo

Kvalitné poradenstvo

Použitie prediskutujete s iba jednou kontaktnou osobou, ktorá zároveň zorganizuje celý priebeh. Jeden telefonát, jedna kontaktná osoba, jedna cena.

Férový priebeh

Náklady sa účtujú v závislosti od doby nasadenia na deň presne. (žiadne minimálne nájomné)

Kompletný servis

Dodáme vám vhodné mobilné energetické zariadenie spolu s kompletným potrebným príslušenstvom a náš odborný personál zabezpečí uvedenie do prevádzky aj kontrolu a riadenie prevádzky vášho prenajatého zariadenia.

Za vás v nasadení

Naše referencie vám ukazujú početné príklady použitia mobilných kotolní, chladiacich zariadení, mobilných splitových klimatizácií, parných zariadení, mobilných vykurovacích jednotiek, zariadení na horúcu vodu, vetracích zariadení a vykuroavacích jednotiek na špeciálne použitie.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home