Zásobovanie teplou vodou

Zásobovanie teplou vodou – teplá voda bez prerušenia pri prestavbách a pri podujatiach

Pri modernizácii kotolne sa to najčastejšie týka nielen tepla, ale aj výroby teplej úžitkovej vody. Hlavne pri objektoch ako nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, hotely alebo obytné budovy nesmie byť prerušené zásobovanie teplou vodou. Podujatia od mestskej slávnosti až po veľké športové podujatia si vyžadujú teplú vodu pre prípravu stravy a sanitárne miestnosti.

Zavolajte mi alebo pošlite mi Váš dopyt mailom - rád Vám poradím!

Horúca linka: +42 1265 312 536

Teplá voda od malého až po veľké množstvo s konštantnou teplotou

Mobilné kotolne pre prípravu teplej vody ponúkajú možnosť spoľahlivého plánovania. Nezávisle od poveternostných vplyvov a potrebných stavebných predbežných úkonov, bez obmedzení pre obyvateľov, nájomníkov a používateľov. Na mieste inštalácie je možné mobilnú kotolňu umiestniť priamo tam, kde je možné pripojenie k zariadeniu a má pri podujatiach tiecť teplá voda.

Praktické riešenia

Mobilné kotolne

Naše servisné služby

Pre zásobovanie teplou vodou v budovách máte ako možné riešenia na výber naše mobilné kotolne. Všetky zariadenia do 550 kW štandardne slúžia na zabezpečenie vykurovania aj výrobu teplej úžitkovej vody. Samozrejme za rovnakú cenu za prenájom. Toto je pre vás výhodné z hľadiska flexibility, napr. ak chcete pri náhlom ochladení zapnúť vykurovanie počas rekonštrukcie. Za pomoci našich špeciálnych vykurovacích jednotiek, ktoré boli špeciálne vyvinuté na nasadenie pri eventoch, zásobujeme veľké podujatia teplou vodou. Vždy s konštantnými teplotami a v požadovanom množstve.

HOTMOBIL vám ponúka mobilnú energiu – rýchlo, flexibilne a spoľahlivo

Kvalitné poradenstvo

Použitie prediskutujete s iba jednou kontaktnou osobou, ktorá zároveň zorganizuje celý priebeh. Jeden telefonát, jedna kontaktná osoba, jedna cena.

Férový priebeh

Náklady sa účtujú v závislosti od doby nasadenia na deň presne. (žiadne minimálne nájomné).

Kompletný servis

Dodáme vám vhodné mobilné energetické zariadenie spolu s kompletným potrebným príslušenstvom, náš odborný personál zabezpečí uvedenie do prevádzky aj kontrolu a riadenie prevádzky vášho prenajatého zariadenia.

Za vás v nasadení

Naše referencie vám ukazujú početné príklady použitia pre mobilné kotolne, chladiace zariadenia, mobilné splitové klimatizácie, parné zariadenia, mobilné vykurovacie jednotky, zariadenia na horúcu vodu, vetracie zariadenia a špeciálne mobilné vykurovacie jednotky pre špeciálne použitie.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home